Diploma's en certificaten

 • Train de Trainer - Cursus Fondswerving
 • De Kunst van het Verhalen Vertellen
 • Schrijven in eenvoudig Nederlands - Zorg - Professioneel
 • Basic Life Support (BLS) Hulpverlener
 • Verstandig omgaan met de persoonsgegevens van je cliënten
 • Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Naasten Programma Training
 • Leergang Maatschappelijk Ondernemen
 • INVRA Wonen
 • EPAP Invloed uitoefenen op het beleid
 • EPAP Een bijdrage leveren aan onderzoek en ontwikkeling
 • EPAP Bewustwording onder de bevolking vergroten
 • Crisiskaart consulent
 • De kaders van de Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs
 • Stress-sensitief Werk
 • INVRA Arbeid
 • Suïcide Preventie Training Gatekeeper
 • Hoe werkt het stelsel van zorg en welzijn
 • Natuurlijk Leiderschap practitioner & master
 • Interne Auditor
 • De tafel van één - Blijf geloven in jezelf
 • Leermethodiek Op Eigen Benen
 • Signaleren en begeleiden bij Financiële problemen
 • De Inzet van Ervaringsdeskundigen
 • Wet Financieël Toezicht WFT Basis
 • Zwemdiploma A
 • Ervaringsdeskundige belangenbehartiger

Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat wij alles vanuit mensperspectief doen!

Saskia Schurman is ingeschreven op het Ervaringsdeskundigen registerplein onder nummer 461056404, niveau 6/7 (leidinggevend en coördinerend)